Hi! Ik ben Hans, 21 jaar oud en woon in Dendermonde. Al van kleins af aan ben ik geïnteresseerd in technologie: in computers, gadgets, modden, cybersecurity, …

Contacteer mij

Melitta Benelux

Webmaster | September 2014 – Heden

In 1908 heeft Melitta Bentz er genoeg van om koffie te drinken met een overvloed aan ‘prut’ er in. Ze vond de eerste koffiefilter uit, dankzij een tinnen blikje en vloeipapier uit het schoolschrift van haar zoon. Met deze uitvinding gaf Melitta Bentz blijk van een uitvindersgeest, die tot op de dag van vandaag de drijfveer is om koffiegenot aan te bieden passend bij de tijdsgeest.

Hogeschool Gent

Studentvertegenwooriger HoGent Studentenraad | Sep. 2017 – Heden
  • Voorzitter Hogeschool Gent Studentenraad
  • Ondervoorzitter Hogeschool Gent Studentenraad
  • Lid van de Stuvoraad
  • Lid van de faculteitsraad Mens & Welzijn
  • Lid van het inrichtingsorgaan
  • Ondervoorzitter participatiecommissie: ‘Mens & Welzijn’
  • Communicatieverandwoordelijke participatiecommissie: ‘Mens & Welzijn’

BoxMag

Eindverandwoordelijke | Mei 2017 – juni 2018

Boxmagazine is het digitaal studentenblad van de Hogeschool Gent. Het heeft als doel de studenten te informeren over elk mogelijk onderwerp dat hen aanbelangt.

Associatie Universiteit Gent

Studentvertegenwooriger Associatie Universiteit Gent | Sep. 2018 – Heden
  • Lid raad van bestuur
  • Secretaris van de Associatie Universiteit Gent Studentenraad

Vrijwilligerswerk