update is onderweg

Melitta Benelux

Webmaster | September 2014 – Heden

In 1908 heeft Melitta Bentz er genoeg van om koffie te drinken met een overvloed aan ‘prut’ er in. Ze vond de eerste koffiefilter uit, dankzij een tinnen blikje en vloeipapier uit het schoolschrift van haar zoon. Met deze uitvinding gaf Melitta Bentz blijk van een uitvindersgeest, die tot op de dag van vandaag de drijfveer is om koffiegenot aan te bieden passend bij de tijdsgeest.

Hogeschool Gent

Student vertegenwooriger HoGent Studentenraad | Sep. 2017 – Heden

Ondervoorzitter HoGent Studentenraad, Stemgerechtigd lid van de Stuvoraad, lid van de faculiteisraad, lid van het inrichtingsorgaan | Ondervoorzitter participatiecommissie: ‘Mens & Welzijn’ en Communicatieverandwoordelijke participatiecommissie: ‘Mens & Welzijn’

BoxMagazine

Eindverandwoordelijke | Mei 2017 – heden

Boxmagazine is het digitaal studentenblad van de Hogeschool Gent. Het heeft als doel de studenten te informeren over elk mogelijk onderwerp dat hen aanbelangt.